Algemene voorwaarden

1.    Algemeen
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers ( hierna ook te noemen gasten of huurders) van Bed & Breakfast ‘IN DE STAD’, Stationslaan 103, 3844 GC Harderwijk.
 • Bij het aangaan van de huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.
 • Beschadigingen en ongelukjes dient u bij de eigenaar te melden.
 • De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast ‘IN DE STAD’ ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder terugbetaling van de verblijfskosten.
 • Gasten dienen zich te houden aan het hier onder staande Huishoudelijk Reglement.
2.    Reservering en bevestiging
 • Voor het reserveren worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch of schriftelijk (e-mail) worden aangegaan.
 • Na ontvangst sturen wij u, per e-mail, een bevestiging van de reservering. Hiermee is uw reservering definitief.
3.    Betaling
 • De huursom dient een week voor aankomst te zijn voldaan of contant bij aankomst.
4.    Annulering
 • Indien u door omstandigheden niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
 • Bij annulering binnen een week voor de ingangsdatum is 50% van het bedrag als vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulering op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
 • Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL49 RABO 0317 7161 74 t.n.v. J. van Meerveld-Bos / B&B IN DE STAD

 

Huishoudelijk Reglement

 

Aankomst en vertrek
 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16.00 uur uw verblijf gebruiken. Inchecken kan tot 19.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.
 • Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen terugbetaling van verblijfkosten plaats.
Ontbijt
 • Het ontbijt wordt, in overleg, tussen 7.30 en 9.30 uur op uw kamer of in de eetkamer geserveerd.
 • Als het weer het toelaat bestaat de mogelijkheid om het ontbijt op het terras / in de tuin te gebruiken.
Uw verblijf
 • Geluidsoverlast, vooral tussen 22.00 en 7.00 uur, dient te worden voorkomen.
 • Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in Bed & Breakfast ‘IN DE STAD’.
 • Boeken, tijdschriften en folders liggen ter inzage en zijn niet om mee te nemen.
 • De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden.
 • De EHBO doos bevindt zich bij de eigenaar in huis.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Roken is niet toegestaan.